Hjælp med webshops

Pris efter aftale

Har du en webshop, eller overvejer du, at starte en webshop op? 
Har du tænkt over, hvordan du får din shop til, at blive så automatiseret som muligt? Opererer du flere lande?
Der er mange ting, at tage stilling til, og jeg kan hjælpe dig, så du ikke får begået nogle fejl i din webshop

©2020 by Ravnsgaard Regnskab ApS